There is always a different direction…

There is always a different direction…

Brand DESIGN

Jedna důležitá věc na začátek. Nemyslete si, že vám nová nebo lepší značka prodá více produktů. Jediné, co hraje u vaší značky roli je, zda je dostatečně jiná. Jiná značka vám prodá produkty lépe.

Značka není marketing. Ani reklama. Je to soubor hodnot, pravidel, symbolů, barev a postojů, které vám pomáhají odlišit se od šumu ostatního světa nebo konkurence.

Jediné dvě funkce vaší značky:

ODLIŠIT SE A BÝT ZAPAMATOVATELNÍ

Brand development nebo-li vývoj a stavba značek je naší nejdůležitější specializací. Při vývoji značky spolupracují psychologové, behaviorální ekonomové, analytici, právníci i designéři.

 
dan-romero-1175814-unsplash.jpg

Kdy potřebujete vytvořit novou značku?

- když vstupujete s novým produktem na trh

- anebo přivádíte zahraniční produkt na velmi saturovaný domácí trh

- výrazně měníte produktové portfolio firmy či proměňujete službu

- došlo k prodeji firmy nebo velkým akvizicím

- potřebujete změnit image firmy u zaměstnanců

- či například máte za sebou těžkou PR krizi

daniil-silantev-367138-unsplash (1).jpg

Co získáte s pevně postavenou značkou?

- sebevědomí při rozhodování i těch nejtěžších byznysových hlavolamů

- jistotu při komunikaci k veřejnosti i dovnitř firmy

- přitažlivost pro nové zaměstnance a loajalitu těch stávajících

- zvýšíte přidanou hodnotu produktu, potažmo jeho cenu na trhu a celkové revenue firmy

- zvýšíte autenticitu vaší komunikace a budete lépe dosahovat vašich komunikačních cílů

- při veřejném obchodování firmy na burze uvidíte v rámci jednoho až dvou fiskálních období rostoucí hodnotu společnosti a její značky

- nástroj, jak vyřadit vaše konkurenty z trhu při obchodování s totožnými produkty

 

Někteří z klinetů, kterým jsme pomáhali vytvořit novou značku:

 

HOW DOES THE BRAND DEVELOPMENT UNFOLD?

1) BRAND AUDIT

 • kvalitativní analýza všech touchpoints, tedy míst, kde značka komunikuje a všech stakeholders, tedy lidí a organizací, na které má činnost značky dopad

 • (volitelné) monitoring konverzací o značce, produktovém segmentu a konkurenčních značkách. Jako jediní v Česku disponujeme přístupem do nástroje PULSAR, který kombinuje monitoring digitálních zmínek o značce, monitoring konkurenčních značek a umělou inteligenci od IBM. Provádíme tak kvantitativní průzkum založený na reálných datech.

2) ANALÝZA

 • pomocí rešerše a dotazování s klientem analyzuji situaci v oblastech Produktu, Trhu, Cílové skupiny, Komunikace

 • Informace klienta VŽDY konfrontujeme s daty a proto přidáváme verifikaci v podobě rešerší, veřejných průzkumů, focus groups a dalších nástrojů

3) BRAND VISIONS

 • pomocí série workshopů nastavíme vizi značky. Na workshopu vždy přizýváme klíčové stakeholdery firmy - management, ideálně majitele, spolupracujicí marketingové dodavatele či zaměstnance, kteří jsou každodenně v kontaktu se zákazníkem.

 • na základě auditu a analýzy vytvoříme positioning v jednotlivých klíčových parametrech jako je Produkt, Komunikace či Cílová skupina. Podle situace se budeme značku snažit diferenciovat v nejsilnějších parametrech.

 • (volitelné) pomocí workshopu BrandPersonality určíme osobnost značky.

4) BRAND MODELLING

 • Brand manuál (jak značka hovoří)

  • na základě předchozích kroků vytvoříme archetyp značky

  • navrhneme Tone of voice podle metodiky Norman Nielsen

  • navrhneme jméno a ověříme jej pro dostupnost registrace značky

  • navrhneme klíčové slogany a claimy

 • Vizuální identita (jak značka vypadá)

  • navrhneme korporátní barvy a tvary

  • navrhneme vizuální identitu a logotyp

  • navrhneme úpravu jednotlivých touchpoints značky nebo vymyslíme nové možnosti brand experience

  • vytvoříme kompletní brand book k užití pro vás i pro vaše dodavatele

5) BRAND STRATEGIE

 • určíme klíčová komunikační témata značky

 • určíme komunikační cíle a jejich měření

 • vytvoříme komunikační plán a rozpočet

 • navrhneme komunikační kanály a strategii jejich využití

 • vytvoříme kreativní koncepty

Výstupem je Brand book skládající se z brand manuálu, vizuální identity a shrnutí klíčových analytických zjištění. Dodáme vám rovněž praktický one-pager, který využijete například při náboru zaměstnanců či briefování dodavatelů.

Očekávaný harmnogram a cena: Kompletní Brand book zabere zhruba 4 měsíce intenzivní práce. Cena se může výrazně lišit na základě mnoha variací, základní ale začíná na 250 000,- CZK + DPH.

 

Potřebujete to rychleji? Zkuste naše školení:

Podívejte se jak u nás vznikají značky:

 

A JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY?

kontra zasady.gif